СПЕЦИАЛИСТ ПТО Хасково

Публикувано на дата: July 28, 2017
Видяно / viewed: 20 пъти / times
  • Местоположение: Хасково, Хасково, Bulgaria/БългарияФирма „АБ“ АД, гр. Хасково търси да присъедини към екипа си отговорна и организирана личност на длъжност специалист ПТО.

Основни отговорности и задължения:

Изготвяне на седмични и месечни прогнози и отчети за приходите и разходите на СМР, анализ на хода на изпълнението им.

изготвяне и окомплектоване на документация за участие в тръжни процедури и обществени поръчки;

изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализи, цени, графици, инструкции за работа и др.

Отчитане на разходите за изпълнение на строителството;
Изготвя технически предложения
Добро познаване на нормативната уредба в сферата на строителството и инфраструктурата
Изготвя Актове за извършените СМР;
Съгласуване на работата и взаимодействие с други отдели в компанията

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше или средно техническо - строително образование
Умения за работа с MS Office, AutoCad
Владеенето на английски език ще се счита за предимство
Комуникативност и умения за работа в екип;
Умения и отговорност за вземане на решения;
Трудов стаж по специалността се счита за предимство;

Кандидатите да представят подробна автобиография.

Всички получени документи ще бъдат разглеждани само за нуждите на настоящия подбор.

Полезна информация

  • Въвеждайте кратки и ясни заглавия до 30 символа, без градове. Описанието започнете със заглавието и опишете детайлно какво предлагате. продавате, купувате, търсите, за кой град и т.н. Попълнете останалите полета точно, за да ви намерят заинтересованите. Нова обява за всяка стока/услуга ще свърже автоматично всяка ваша обява. Саморекламирайте се, за по-добра позиция/видимост в Интернет.
  • Публикуването на обяви в този сайт е безплатно! Опция за платено рекламиране/популяризиране/промотиране се предлага чрез връзка с нас с бутона "Контакт", опишете нуждите си и ще ви предложим конкретни възможности и цени. Опцията за качване на снимки и файлове е изключена за сайта!
  • Избягвайте измами, като действате локално или плащате с PayPal. Никога не плащайте със Western Union, Moneygram или други анонимни платежни услуги. Не купувайте или продавайте извън вашата страна. Не приемайте чекове от чужбина.
  • Този сайт никога не участва в никаква транзакция и не се занимава с плащания, доставка, гаранционни сделки, предоставяне на услуги за доверителна услуга или предлага "защита на купувача" или "сертифициране на продавача". Обявите се преглеждат от Модераторите на сайта и при нередности се подават към компетентните органи.